วันที่ 29 มิถุนายน 2566 บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัด ได้รับรางวัล “โรงงานบรรจุก๊าซมาตรฐาน” จาก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ณ โรงแรม Centara Grand and Bangkok Convention Centre (Central World)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest

ข่าวสารและบทความที่น่าสนใจ

บริษัท บีทีเอสจี จำกัด (BTSG) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างบริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัด และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีการเปิดสถานีให้บริการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แห่งแรกในประเทศไทย ณ สถานีบริการน้ำมัน บางจาก สาขา มาบเอียง จังหวัดชลบุรี

ข่าวและบทความอื่นๆ

บริษัท บีทีเอสจี จำกัด (BTSG) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างบริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัด และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีการเปิดสถานีให้บริการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แห่งแรกในประเทศไทย ณ สถานีบริการน้ำมัน บางจาก สาขา มาบเอียง จังหวัดชลบุรี

     บริษัท บีทีเอสจี จำกัด (BTSG) ซึ่งเ

SAP Implementation

Signing Ceremony Thai Special Gas Co.,Ltd. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564