Business

ถ้าเป็นเรื่องก๊าซ เรารู้จักธุรกิจของคุณ

ธุรกิจชั้นนำในประเทศไทย เลือกใช้ก๊าซสำหรับธุรกิจของ TSG

Female worker holding flex circuit in flexible electronics factory clean room
Electronics

อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า

TSG เป็นผู้จำหน่ายก๊าซและการบริการให้กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น ก๊าซไนโตรเจน, ก๊าซอาร์กอน, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ก๊าซออกซิเจน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว รวมไปถึงก๊าซอื่น ๆ ที่ลูกค้าต้องการ เพื่อใช้ในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์, การผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า, งานประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า และ การผลิตแผงโซลาเซลล์   การบริการติดตั้งระบบจ่ายก๊าซ, ท่อก๊าซ รวมถึงอุปกรณ์ท่เกี่ยวข้องกับก๊าซทุกชนิด โดยเน้นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน   เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจของท่านสำเร็จตามเป้าหมายอย่างยั่งยืนและมั่นคง

automotive

ยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง  TSG  เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนโดยการจำหน่ายก๊าซไนโตรเจน ก๊าซอาร์กอน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซออกซิเจน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว รวมไปถึงก๊าซอื่น ๆ ที่ลูกค้าต้องการ รวมไปถึงก๊าซอื่น ๆ ที่ลูกค้าต้องการ  ตั้งแต่กระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะ, ชิ้นส่วนพลาสติก ที่เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ไปจนถึงกระบวนการประกอบรถยนต์ ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมยานยนต์มีการพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ตั้งแต่ระบบการผลิตไปจนถึงความปลอดภัยแบบใหม่  TSG จึงพร้อมตอบรับการปรับตัวนี้ โดยใช้สินค้าทุกตัวที่เรามีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและเติบโตไปกับเทคโนโลยีใหม่ทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์

Brand New Engine at Factory
metal works

งานด้านโลหะ

เรามีก๊าซที่มีคุณภาพ  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมด้านโลหะ ในกระบวนการผลิต งานหลอมโลหะ, งานขึ้นรูป, งานตัด, งานเชื่อม หรืองานในด้านโครงสร้างอาคาร สินค้าของเราได้ถูกพัฒนาให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันธุรกิจของท่าน  เพื่อตอบโจทย์ในด้านการเพิ่มผลผลิต ลดการใช้เชื้อเพลิง และลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดให้กับธุรกิจ  และในเวลาเดียวกันก็ไม่ละทิ้งความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Medical and Chemical

การแพทย์และเคมี

ในธุรกิจการแพทย์  เรามีที่ก๊าซทางการแพทย์เพื่อจำหน่ายให้กับหน่วยงานต่างอาทิเช่น ก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์, ก๊าซไนตรัสออกไซด์, ก๊าซฮีเลียม, ก๊าซที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์  ก๊าซที่ใช้สำหรับการแช่แข็ง ตลอดไปจนถึงก๊าซที่สำคัญทุกชนิดสำหรับห้องปฏิบัติการ  และเรายังพร้อมบริการในส่วนระบบการติดตั้งระบบจ่ายก๊าซ  โดยทีมงานที่มีความรู้ ประสบการณ์ ที่พร้อมดูแลและซ่อมบำรุงให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

Food & Beverages

อาหารและเครื่องดื่ม

ธุรกิจอาหาร นับเป็นธุรกิจที่สำคัญเป็นอย่างมาก TSG จำหน่ายก๊าซ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพในทุก ๆ ขั้นตอน เช่น การให้ความร้อนสำหรับอาหาร ในการปรุง หรือการฆ่าเชื้อ การให้ความเย็นสำหรับการแช่แข็ง การทำน้ำอัดลม การใช้ก๊าซเพื่อทำให้อาหารเก็บได้นานขึ้น ไปจนถึงการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และเรามีก๊าซสำหรับเกรดอาหาร (Food Grade) ที่ลูกค้าจะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน

Others

อื่นๆ

นอกจากธุรกิจหลัก ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า  ชิ้นส่วนรถยนต์ งานด้านโลหะ การแพทย์และเคมี อาหารและเครื่องดื่ม ที่กล่าวมา TSG ยังสามารถให้บริการก๊าซในธุรกิจอื่น ๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การผลิตยางรถยนต์หรือผลิตภัณฑ์จากยางพารา อุตสาหกรรมแก้วและกระจก งานด้านเกษตรกรรม หากลูกค้ายังไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้ก๊าซ สามารถปรึกษาทีมงานที่มีประสบการณ์ของ TSG ได้โดยตรง