บริการของเรา

เราพัฒนาโซลูชั่นทางวิศวกรรมระบบก๊าซอุตสาหกรรม ที่สร้างสรรค์ครอบคลุมและยั่งยืนสําหรับอนาคตที่สังคมสามารถเจริญเติบโตได้
และบริการด้านอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

Our Service

เทคโนโลยีที่ดีกว่า เพื่อบริการที่เหนือกว่า

เราพัฒนาโซลูชั่นทางวิศวกรรมระบบก๊าซอุตสาหกรรม ที่สร้างสรรค์ครอบคลุมและยั่งยืนสําหรับอนาคตที่สังคมสามารถเจริญเติบโตได้

บริษัท TSG มี การให้บริการในด้านวิศวกรรมอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ งานออกแบบระบบก๊าซอุตสาหกรรมต่างๆ  การก่อสร้างสถานีเก็บก๊าซ และระบบจ่ายก๊าซ งานบริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรวมถึง ทดสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย  ตลอดจนการฝึกอบรม  พร้อมกับ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความสามารถ   ประสบการณ์กว่า 28 ปีในงานด้านอุตสาหกรรมก๊าซและอื่นๆ

Engineering & Service

บริษัท TSG มีการให้บริการในด้านวิศวกรรมอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่งานออกแบบระบบก๊าซอุตสาหกรรมต่างๆ การก่อสร้างสถานีเก็บก๊าซและอื่นๆ

Cylinder Testing

TSG เป็นหน่วยงานทดสอบท่อก๊าซที่มีมาตรฐานได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มามากกว่า 10 ปี ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย

QC & Lab

ห้องปฏิบัติการทดสอบก๊าซของ TSG เป็นหนึ่งในแล็ปที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ครบครันทุกการทดสอบ มั่นใจ ได้มาตรฐาน

Training

บริษัทจึงได้จัดอบรม “หลักสูตรความปลอดภัยในการใช้ก๊าซอุตสาหกรรม” ให้กับลูกค้า

เริ่มโครงการของคุณ

บริษัทไทยสเปเชี่ยลแก๊ส มีการให้บริการในด้านวิศวกรรมอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ งานออกแบบระบบก๊าซอุตสาหกรรมต่างๆ การก่อสร้างสถานีเก็บก๊าซ และระบบจ่ายก๊าซ งานบริการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรวมถึง ทดสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ตลอดจนการฝึกอบรม พร้อมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความสามารถ ประสบการณ์กว่า 28 ปีในงานด้านอุตสาหกรรมก๊าซและอื่นๆ