Industrial Gas

TSG Industial Gas

Argon (อาร์กอน)

ก๊าซอาร์กอน เป็นก๊าซเฉื่อย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส เป็นก๊าซที่ใช้คลุมชิ้นงาน เพื่อป้องกันก๊าซออกซิเจนและก๊าซไนโตรเจนในอากาศ  ต่อกระบวนการงานเชื่อม , กระบวนการอบชุบด้วยความร้อน , และนำมาผสมกับก๊าซอื่นๆ สำหรับ อุตสาหกรรม ยานยนต์ , โลหะ และ การผลิตหลอดไฟ

Grade Purity % Cylinder PACK Dewar Portable liquid container Liquid storage tank
Industrial (IND) 99.99%
High Purity (HP) 99.995 %
Ultra High Purity 5.0 (UHP) 99.999 %  ⚈
Ultra High Purity 6.0 (UHP) 99.9999 %  ⚈

Mode Of Supply

Cylinder Pack Dewar Portable liquid container Liquid storage tank
Not available

Nitrogen (ไนโตรเจน)

ก๊าซไนโตรเจน มีคุณสมบัติ  ไม่ติดไฟ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ก๊าซไนโตรของบริษัทเรา เป็นก๊าซที่มีความบริสุทธิ์สูง สามารถนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เช่น งานหล่อเย็น  การแช่แข็งอาหาร ,การไล่ก๊าซสิ่งเจือปนภายในท่อ , การหลอมโลหะ , โรงกลั่น และ กระบวนการทางเภสัชกรรม

GradePurity (%)CylinderPACKDewarPortable liquid containerLiquid storage tank
Industrial (IND)99.99%   
High Purity (HP)99.995%   
Ultra High Purity 5.0 (UHP)99.999%
Ultra High Purity 6.0 (UHP)99.9999% ⚈   

Mode Of Supply

CylinderPackDewarPortable liquid containerLiquid storage tank

 

Oxygen (ออกซิเจน)

ก๊าซออกซิเจน ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส เป็นก๊าซที่จำเป็นต่อการหายใจ ออกซิเจนถูกนำมาใช้ทางการแพทย์ เพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วย  ออกซิเจนยังเป็นตัวที่ทราบดีว่าก๊าซออกซิเจนเป็นก๊าซออกซิไดส์ นำมาใช้ในงาน ตัดพลาสม่า และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมแก้ว , อุตสาหกรรมโลหะ , โรงกลั่น  และ การนำไปสังเคราะห์สารเคมีต่างๆ

GradePurity (%)CylinderPACKDewarPortable liquid containerLiquid storage tank
Industrial (IND)99.7%  ⚈
Medical (Med)99.0%    
High Purity (HP)99.9%   
High Purity (HP)99.99%   
High Purity (HP)99.995%   
Ultra High Purity 5.0 (UHP)99.999%   
Ultra High Purity 5.5 (UHP)99.9995%   

Mode Of Supply

CylinderPackDewarPortable liquid containerLiquid storage tank
Not available

Carbon dioxide (คาร์บอนไดออกไซด์)

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊าซไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่ติดไฟ คาร์บอนไดออกไซด์ใช้กันหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การชุบแข็งโลหะ, แช่แข็งอาหารสด, การทำความสะอาดในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ,ใช้เป็นส่วนผสมกับอาร์กอนเพื่อเป็นก๊าซปกป้องกันการปนเปื้อน สิ่งเจือปนในบรรยากาศ ในการเชื่อมโลหะและใช้ในระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

GradePurity (%)CylinderPACKDewarPortable liquid containerLiquid storage tank
Industrial (IND)99.5%  
Beverage grade/Food grade99.9%   ⚈ 
High Purity (HP)99.9%    
High Purity (HP)99.99%    

Mode Of Supply

CylinderPackDewarPortable liquid containerLiquid storage tank
Not availableNot available

Hydrogen (ไฮโดรเจน)

ก๊าซไฮโดรเจนเป็นก๊าซไวไฟสูงมาก ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีพิษ  มีการใช้งานในการตัด, งานเชื่อม , อุตสาหกรรมแก้ว , โรงกลั่นปิโตรเคมี , โลหะ , อิเล็กทรอนิกส์ , อุตสาหกรรมอาหาร , ก๊าซไฮโดรเจนใช้เป็นเชื้อเพลิง สำหรับยานยนต์ 

GradePurity (%)CylinderPACKDewarPortable liquid containerTube Trailer
Industrial (IND)99.9%   ⚈
High Purity (HP)99.99%   
Ultra High Purity 5.0 (UHP)99.999% ⚈   
Ultra High Purity 5.5 (UHP)99.9995% ⚈   

Mode Of Supply

CylinderPackDewarPortable liquid containerTube Trailer
Not availableNot available

Helium (ฮีเลียม)

ก๊าซฮีเลียม เป็นก๊าซเฉี่อย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่เป็นพิษ ก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซหายากบนโลก ความหนาแน่นก๊าซฮีเลียมต่ำมาก เราจัดจำหน่ายก๊าซฮีเลียมบริสุทธิ์ถึง 99.9999% สำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ,การทดสอบการรั่ว , การผลิตลวดใยแก้วนำแสง ,บอลลูน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ,ทางการแพทย์ ,การเชื่อม ,การดำน้ำ และในงานห้องปฏิบัติการ

Grade Purity (%) Cylinder PACK Dewar Portable liquid container Tube Trailer
High Purity (HP) 99.995%    
Ultra High Purity 5.0 (UHP) 99.999%  ⚈      
Ultra High Purity 6.0 (UHP) 99.9999%  ⚈      

Mode Of Supply

Cylinder Pack Dewar Portable liquid container Tube Trailer
Not available
Not available


การประยุกต์ของก๊าซประการหนึ่งคือ ก๊าซผสม ก๊าซผสมเป็นก๊าซที่ผสมเพื่อประยุกต์คุณสมบัติของก๊าซให้การตอบสนอง ต่อการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การเชื่อม ,การแปรรูปโลหะ , การตัด, ยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, อาหารและเครื่องดื่ม, การแพทย์, ห้องปฏิบัติการ นอกจากการประยุกต์ใช้ก๊าซข้างต้น เรายังมอบมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดให้กับทุกๆอุตสาหกรรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา ที่นี่

สำหรับแก๊สพิเศษอื่นๆ กรุณาติดต่อเรา ที่นี่