Careers

เชิญมาเป็นครอบครัว TSG ด้วยกัน

Job Position

เราเป็นผู้นำด้านแก๊สอุตสาหกรรม ที่เปิดมานานกว่า 28 ปี ต้องการรับสมัครพนักงาน เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง และพร้อมจะเติบโตไปด้วยกัน ตามตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

พนักงานช่างทั่วไป

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

พนักงานจัดซื้อต่างประเทศ

พนักงานซ่อมบำรุง(รถยนต์)

พนักงานรับเช็ค-วางบิล